Erelonen

Elk dossier is verschillend en vereist een eigen aanpak. Het is dan ook onmogelijk om een algemene begroting te geven van de kosten die een zaak met zich mee zal brengen.


Een eerste persoonlijk onderhoud met één van onze advocaten zal ons de mogelijkheid bieden om de specifieke noden van uw dossier in te schatten en een raming van het kostenplaatje te geven. Wij zullen ook onderzoeken of onze kosten eventueel betaald kunnen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.


Bij de start van het dossier zal u gevraagd worden om een voorschot op de eindafrekening te betalen. Ook tijdens de loop van de procedure zullen wij u vragen om een bijkomend voorschot, een zogenaamde provisie, te betalen bij elke nieuwe stap in het dossier. Deze provisies worden dan in mindering gebracht op de eindafrekening.


De eventuele gerechtskosten, griffierechten, vertalingen en deurwaarderskosten die aan een procedure verbonden kunnen zijn, dienen door uzelf voldaan te worden.


Indien uw zaak een postief resultaat kent, zal de rechtbank u in bepaalde gevallen een rechtsplegingsvergoeding toekennen. Dit is een forfaitair bedrag ter compensatie van de door u gemaakte kosten.