Expertise

Vreemdelingenrecht


We bieden niet alleen hulp bij het bekomen van een verblijfsvergunning voor illegale vluchtelingen, maar ook voor familieleden van Belgische onderdanen, EU-burgers en derdelanders. Ook onderdanen van de Europese Unie die zich in Belgiƫ wensen te vestigen bieden wij bijstand bij het uitoefenen van hun recht op vrij verkeer. Na het bekomen van een verblijfsrecht, onderzoeken wij of u aan de voorwaarden voldoet om de Belgische nationaliteit te bekomen.


Internationaal privaatrecht


In zaken met internationale aspecten, is het vaak de vraag welke rechter of ambtenaar al dan niet (exclusief) bevoegd is, welk recht van toepassing is en of buitenlandse akten en vonnissen in Belgiƫ erkend of ten uitvoer gelegd kunnen worden. Of het nu gaat over familiale aangelegenheden, overeenkomsten of onrechtmatige daad, wij maken u wegwijs in elk dossier met een internationaal element.Strafrecht


Ongeacht of u met het strafrecht in aanmerking komt als dader of als slachtoffer staat ons advocatenkantoor u bij gedurende de hele strafprocedure, van de onderzoeksfase tot de strafzitting en tijdens de strafuitvoering. Wij behandelen ook strafzaken met een internationaal aspect, zoals bijvoorbeeld in geval van een vraag tot uitlevering of grensoverschrijdende criminaliteit.


Burgerlijk recht


Een eerste onderdeel van het burgerlijk recht is het personen- en familierecht. Hieronder vallen onderwerpen zoals ondermeer huwelijk en echtscheiding, wettelijke samenwoning, ouderlijk gezag en bezoekrecht, alimentatie, adoptie, erkenning en naamswijziging.  Onder het vermogensrecht worden thema's begrepen als goederenrecht (eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid),het erfrecht, de schenkingen en testamenten, het huwelijksgoederenrecht, het verbintenissenrecht, de contracten, de zakelijke zekerheden en het handelsrecht.


Juridische aspecten van Transseksualiteit


Wanneer uw genderidentiteit niet overeenstemt met uw geboortegeslacht, zorgen strakke gendernormen vaak voor grote problemen. Wij bieden u adequate juridische hulp bij alle problemen aangaande de transspecifieke materies, onder andere de adminstratieve implicaties, sociale en familiale gevolgen (o.a. afstamming, adoptie, meemoederschap, echtscheiding,...), gezondheidszorg (verzekeringen, hospitalisatie, medische kosten), tewerkstelling, welzijn, sport,geweld, pesterijen en discriminaties.


Schadevergoeding bij vluchtvertraging


Wist u dat u bij een vertraging , annulatie of overboeking van uw vlucht aanspraak kan maken op een vergoeding tot wel 600 euro per persoon?

Contacteer ons en wij doen het nodige ter indiening van uw claim!


Sportrecht


Meester Malu Mutombo is opgegroeid in een voetballersfamilie en heeft zich verdiept in het FIFA-gebeuren. Zij is dan ook perfect geplaatst om juridisch advies te geven inzake ondermeer aansprakelijkheid op het voetbalveld, onrechtmatige daad bij sport- en spelsituaties, juridisch advies bij contracten en transfers,...